Mapa zasadnicza działki — co to jest

Mapa zasadnicza, która jest najważniejszym opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym występującym w ewidencji państwowej, może być wymagana przy planowaniu inwestycji budowlanej. Wraz z mapą ewidencyjną i innymi opracowaniami geodezyjnymi możesz ją uzyskać w lokalnym wydziale geodezji. Dowiedz się, jakie informacje zawierają mapy zasadnicze, do czego służą i kiedy mogą okazać się przydatne.

Do czego służy mapa zasadnicza działki?

Mapa zasadnicza działki służy do określenia położenia i wielkości działki, a także do wyznaczenia lokalizacji wszystkich elementów wyposażenia działki i wszystkich budynków na działce. Ten rodzaj mapy jest podstawowym dokumentem, który jest wymagany przez projektanta lub inwestora, aby zaprojektować i zbudować nowy dom. Mapa zasadnicza działki jest również niezbędna do ustalenia wszystkich wymaganych praw i pozwoleń na budowę.

Jak zdobyć mapę zasadniczą działki?

Aby zdobyć mapę zasadniczą działki, należy zwrócić się do właściwego dla miejsca położenia działki urzędu gminy lub starostwa powiatowego. Wniosek o wydanie mapy zasadniczej działki można złożyć osobiście lub przez internet, a następnie odebrać gotowy dokument w wyznaczonym terminie.

Wniosek o wydanie mapy zasadniczej działki składa się z następujących elementów:

  • Danych osobowych wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail)
  • Danych działki (adres, powierzchnia, księga wieczysta)
  • Cel wydania mapy zasadniczej działki
  • Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez niego

W zależności od wymagań właściwego urzędu, wniosek o wydanie mapy zasadniczej działki może również zawierać dodatkowe informacje, takie jak np. wypełniony wzór mapy zasadniczej działki, dokument potwierdzający tytuł prawny do działki lub oświadczenie o zgodzie współwłaścicieli na wydanie mapy zasadniczej działki.

Mapa zasadnicza czy mapa ewidencyjna?

Zasadnicza mapa przedstawia rzeczywisty stan fizyczny i przestrzenny terenu. Jest ona sporządzona w skali ,zazwyczaj 1:10 000 lub 1:5 000. Naniesione obiekty użytkowe to przede wszystkim grunty, drogi, sieci techniczne oraz obiekty budowlane.

Mapa ewidencyjna to mapa, która służy do ewidencji gruntów i budynków. Mapa ta jest tworzona w skali 1:2000 lub 1:2500 i zawiera informacje dotyczące właścicieli działek, ich powierzchni, rodzaju, przeznaczenia, a także granic poszczególnych działek i obiektów budowlanych.

Czy mapa zasadnicza wystarczy do budowy domu?

Mapa zasadnicza jest Ci potrzebna do budowy domu, ponieważ zawiera ona szczegółowe informacje o terenie, na którym ma być budowany dom. Projektanci stosują ją do planowania i ogólnego zarządzania terenem, ale nie jest ona wystarczająca do budowy domu. Mapa ta zapewnia więcej informacji, takich jak szczegóły dotyczące zagospodarowania terenu, geometrii powierzchni, kształtów powierzchni. Elementy te mają kluczową rolę w procesie budowy domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *